Spesifisér ditt søk i en av kategoriene
Add to Favorites Share Send
For barn | 28/02/13

Du kan få årets kuleste sommerjobb!

Skrevet av Journalist karl.kjelstrup@dittoslo.no

Tidspunkt

Lørdag 8. jun. 2013, kl 11:00
Søndag 9. jun. 2013, kl 11:00

Tøyenparken og Ola Narr

Tøyenparken *
0562 Oslo
 

  

 • MINIREDAKSJONEN 2012: Ella, Liva, Elise og Nicolai var alle med i Miniredaksjonen i 2012. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten Foto: Ikke oplystMINIREDAKSJONEN 2012: Ella, Liva, Elise og Nicolai var alle med i Miniredaksjonen i 2012. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten
MINIØYA 2013: Er du mel­lom 9 og 14 år og li­ker å skri­ve, ta bil­der el­ler fil­me og har me­nin­ger om mu­sikk? Les vi­de­re for da har vi drøm­me­job­ben for deg!

TØYENPARKEN: Lørdag 8. og søndag 9. juni er det klart for den tred­je Mini­øyafes­ti­va­len i Tøy­en­par­ken. SkjeriOslo sø­ker nå et­ter deg som har lyst til å job­be i Mini­re­dak­sjo­nen én av de to da­ge­ne. 

Er du mellom 9 og 14 kan du nå brette opp ermene og lage din søknad til Miniredaksjonen!

GODT MØTE: Bak fra venstre: Ella og Liva, foran fra venstre: Daniel, Leah, Elisa, Samsaya, Ylva, Nicolay. Foto: HEGE BRAATEN

MED SAMSAYA: Miniredaksjonen i 2012 sammen med Samsaya på en av opplæringskveldene i fjor. Foto: Ellen Rønning

Det­te kan du søke på

Mini­re­dak­sjo­nen be­står av åtte med­lem­mer, fire hver dag: To minijournalister, én minifotograf og én minivideojournalist. Dis­se stil­lin­ge­ne kan du søke på:

 • Mini­jour­na­lis­tene får in­ter­vjue ar­tis­te­r back­sta­ge og anmelde konserter. 
  Søk­nad: Skriv en tekst om bes­te­ven­nen din, el­ler ste­det du bor. Leng­de: ca. 350 ord.
 • Mini­fo­to­gra­fene får ta bil­der under artistmøtene, konsertene og livet i parken.
  Søk­nad: Ta en bil­de­se­rie på 5–10 bil­der med tema «ven­ne­ne mine» el­ler «ste­det der jeg bor».
 • Minivideojournalistene får lage vi­deo­inn­slag un­der fes­ti­va­len.
  Søk­nad: Lag en film på 1–3 mi­nut­ter med tema «ven­ne­ne mine» el­ler «ste­det der jeg bor».

Miniredaksjonen følges av journalister fra skjeriOslo den dagen de er på jobb. Intervjuene skrives ut sammen med skjeriOslos journalister i løpet av dagen og publiseres på skjeriOslo.no.

Her kan du møte Miniredaksjonensfra 2012:

Les mer fra Miniredaksjonen 2012 her.

Slik sø­ker du

Velg hvil­ken stil­ling du vil søke på og gjør søk­nads­opp­ga­ven.

Send inn bi­dra­get, sam­men med navn, ad­res­se, al­der, te­le­fon­num­me­ret til for­eld­re­ne dine og hvilken dag du helst vil jobbe, på e-post til skjeriOslo@dittOslo.no. Skriv «Søk­nad til Mini­re­dak­sjo­nen» i em­ne­fel­tet.

MØT­TE STJER­NA: Den­ne gjen­gen traff Ma­ria Mena i 2011. I år kan det bli deg! AR­KIV­FO­TO Foto: Ikke oplyst
MED MARIA: Miniredaksjonen i 2011 sammen med Maria Mena. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten

Får bil­let­ter

Som med­lem av Mini­re­dak­sjo­nen får du møte ar­tis­ter som Valkyrien Allstars, Kråkesøv, Superfamily, Klaus Sonstad, Pip­pi Lang­strøm­pe og man­ge fle­re. Følg med på skjeriOslo for flere artistslipp utover våren.

Her kan du se hvilke artister som er bekreftet til nå.

En av foreldrene dine får inngangsbillett til festivalen mens du jobber. Du får også Miniøyabilletter til deg selv og en forelder den dagen du ikke er i Miniredaksjonen.

Hvis du blir pluk­ket ut til å job­be i Mini­re­dak­sjo­nen må du være med på to ettermiddagssamlinger før fes­ti­va­len: 14. og 28. mai. Her blir du kjent med dem du skal jobbe sammen og får opplæring i det du skal gjøre under festivalen.

Er du mel­lom 9 og 14 år, nys­gjer­rig har lyst til å job­be i Nor­ges kules­te mini­re­dak­sjon? Da må du hus­ke å søke før fris­ten som er 28. ap­ril.

Lyk­ke til, vi gle­der oss til å se deg!

Se Miniredaksjonens møte med Samsaya før Miniøya 2012:

Se Miniredaksjonens video fra lørdag 9. juni 2012: 

Se Miniredaksjonens video fra søndag 10. juni 2013:

Javascript is required to view this map.
Map

Kommenter denne artikkelen

© Mediehuset dittOslo – skjeriOslo.dittOslo.no
Ansvarlig redaktør: Tore Bollingmo. Nettsjef: Christian Haksø.

For informasjon kontakt: skjeriOslo@dittOslo.no.
Telefon: 22 63 91 00. Gateadresse: Akersgata 28A, 0158 Oslo. Utgiver: Mediehuset dittOslo, Postboks 795 Sentrum, 0106 Oslo.
skjeriOslo har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til. Kopiering av materiale fra våre sider for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale. Redaktørplakaten | PFU