Spesifisér ditt søk i en av kategoriene

Regler for kommentarer

Her følger noen enkle regler, som du bør lese før du skriver innlegg på skjeriOslo.no. Du er ansvarlig for at dine innlegg er i overensstemmelse med den til enhver tid gjeldende lovgivning, herunder at dine innlegg ikke krenker tredjemanns rettigheter, eksempelvis opphavsrett til tekst og bilder.

Innlegg på skjeriOslo.no må ikke:
  • oppfordre til, forefekte eller i seg selv uttrykke rasisme, blasfemi, intoleranse, vold, pornografi eller vulgariteter.
  • krenke andre personers personlige opplysninger, for eksempel ved å forsøke å samle inn opplysninger som kan identifisere en person.
  • ha til formål å true, forfølge eller nedverdige en person eller en gruppe personer av noen som helst grunn, herunder kjønn, handicap, seksuell orientering, rase eller religion – eller å oppfordre andre til dette.
  • ha til formål å skade eller avbryte en annen persons datamskin, eller å muliggjøre ulovlig adgang til software eller omgåelse av sikkerheten på nettsteder eller servere – herunder, men ikke begrenset til, utsending av uønsket epost (spamming).
  • annonsere for produkter, tjenester, andre nettsteder eller liknende, slik at logoer eller liknende ikke kan legges på omtalen som primært bilde.

SkjeriOslo forbeholder seg retten til uten varsel å slette innlegg, som etter skjeriOslos mening er i strid med gjeldende lovgivning eller regler, eller som på grunn av andre forhold kan virke støtende. Dersom det reises krav mot skjeriOslo, begrunnet med at et innlegg på skjeriOslo krenker en tredjeparts rettigheter, må brukeren kompensere skjeriOslo for enhver omkostning, godtgjørelse, tap og øvrige utgifter som dermed påføres skjeriOslo. Dersom et innlegg på skjeriOslo fører til politietterforskning og rettslig forfølgning, forbeholder skjeriOslo seg til retten til å på forespørsel utlevere alle opplysninger om den gjeldende bruker og dennes innlegg. Hvis du mener at andre bryter reglene, bør du straks «rapportere innlegget» via den funksjonen som finnes til dette formål på nettsiden.

Vi gjør oppmerksom på at det ifølge åndsverksloven kun er tillatt å sitere en offentliggjort tekst eller liknende hvis dette skjer i overensstemmelse med god skikk og i det omfang som betinges av formålet. Du kan derfor blant annet ikke kopiere andres materiale inn i ditt innlegg. Du kan kun benytte materiale fra skjeriOslo til eget, privat bruk. Du kan ikke offentliggjøre, kopiere, selge eller på annen måte utnytte materialet. Dette gjelder naturligvis ikke materiale som du selv har opphavsrett til.

SkjeriOslo er ikke ansvarlig for innholdet eller aktivitetene på skjeriOslo.no, herunder for datavirus forårsaket av bruk av skjeriOslo. Vi kontrollerer ikke innlegg og vedlagte data for datavirus. SkjeriOslo er videre ikke ansvarlig for skader som måtte oppstå som feil eller kollapser ved systemet. Det samme gjelder for eventuelle produktskader.

Når du skrivet et innlegg på skjeriOslo, aksepterer du samtidig at Lokalavisene Oslo og Edda Media har en tidsubegrenset rett til å offentliggjøre eller på annen måte bruke ditt innlegg, sammen med dine personlige opplysninger, i alle – både eksisterende og fremtidige – trykte og elektroniske medier med tilknytning til Lokalavisene Oslo AS. Hvis du ikke ønsker at Lokalavisene Oslo skal bruke ditt innlegg, må du avslutte innlegget med teksten "Jeg ønsker ikke dette innlegg sitert".

SkjeriOslo kan til enhver tid – helt eller delvis og uten krav om begrunnelse – avbryte tilgangen til skjeriOslo for brukere som bryter disse reglene.

SkjeriOslo forbeholder seg retten til med øyeblikkelig virkning å endre gjeldende regler for bruk av skjeriOslo og oppfordrer deg til å lese gjennom reglene med jevne mellomrom for å sikre at du overholder dem.

© Mediehuset dittOslo – skjeriOslo.dittOslo.no
Ansvarlig redaktør: Tore Bollingmo. Nettsjef: Christian Haksø.

For informasjon kontakt: skjeriOslo@dittOslo.no.
Telefon: 22 63 91 00. Gateadresse: Akersgata 28A, 0158 Oslo. Utgiver: Mediehuset dittOslo, Postboks 795 Sentrum, 0106 Oslo.
skjeriOslo har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til. Kopiering av materiale fra våre sider for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale. Redaktørplakaten | PFU